Når du skal pusse opp er det et par ting du skal passe deg for og det er naturligvis de økonomiske aspektene vi først og fremst ønsker å advare deg om.

Oppussing er kostbart og det vet alle som har gått i gang med ulike prosjekter i sitt eget hjem. Materialer er dyrt og håndverkere er dyrt, men det er først når det kommer uforutsette ting inn i bildet at det virkelig kan bli kostbart – og det er disse hendelsene man for all del skal forsøke å unngå!

Som i alle andre deler av livet dreier det seg om god planlegging, og har men en god plan på plass kan man enkelt unngå de fleste problemer. Når du skal ha noe gjort i ditt eget hus er det derfor viktig at du definerer hva du skal ha gjort, og at du ber flere kontraktører komme med et anbud på jobben. Velg fortrinnsvis et anerkjent firma eller en snekker som er registrert og som har mesterbrev og lignende kvalifikasjoner.

I din forespørsel skal du naturligvis også be om en tidsramme for jobben samt hvor mye jobben skal koste. Du skal be om en fast pris, og dette er det viktig at du har på plass. Kun i slike tilfeller kan du unngå ubehagelige overraskelser, og da tenker vi på at snekkeren gjør ytterligere utbedringer utover det du har bedt om som er med på å fordyre prosessen. Har du tingene på papir skal nemlig alle utbedringer utover det som er avtalt avtales med deg som leier tjenesten. Oppstår det for eksempel en uenighet i ettertid har du derfor ditt på det tørre i forhold til dette, og da står du sterkt i konfliktrådet hvis saken kommer så langt.

Som du skjønner handler det om god planlegging og kontroll og har du dette på plass kan du spare deg for mengder med problemer. Oppussing skal være en gledefylt prosess som gjør at du øker verdien på din bolig, samt at levestandarden blir bedre!