Går du med et boligkjøp i magen og har sett deg ut noen alternativer? Da kan det være greit å ha noen tips som du kan følge!

Når du skal legge inn et bud på en bolig er det fort gjort å se seg blind og blir overivrig. Det er viktig å ha en plan og litt kunnskap før man går inn i en eventuell budkrig.

* Estimer verdi og sett en øvre grense

budkrig
Det første tipset du skal merke deg er at du ikke automatisk skal ta taksten som er satt for boligen for god fisk. Denne kan være både for lav og for høy, og rådet blir derfor at du skaffer deg erfaring gjennom å gå på masse visninger på boliger du ikke har tenkt å legge inn bud på. På denne måten skaffer du en kunnskap og en anelse om hva en bolig burde koste, men husk på at en budrunde ikke bestandig er fornuftig eller rasjonell. Sett deg derfor et tak på hvor høyt du er villig til å gå før du går inn i budrunden – og hold deg til det.

* Fiks finansieringen på forhånd

Overskriften sier seg selv: ha pengene i orden før du går inn i budrunde. Budet du planlegger å legge inn når du er klar for det må faktisk være gyldig, og du skal aldri gjøre dette får finansieringen er på plass. Husk at et bud er bindene og hvis du ikke har finansieringen i orden og får lånenekt av banken samtidig som budet ditt godtas, kan du bli holdt erstatningsansvarlig.

* Èn bolig om gangen

Merk deg enda en gylden regel: du skal kun by på én bolig om gangen, for som vi sa i avsnittet over: budet ditt er bindene og får du to tilslag samtidig har du problemer, for det eksisterer faktisk ingen angrerett når det kommer til kjøp og salg av fast eiendom.

* By et rundt tall

Det er mye psykologi forbundet med en budrunde og for de som selger går som regel grensen ved et rundt tall. I det store og hele betyr det ingenting om du byr 1.990.000 kroner eller 2.000.000 kroner, for budrunden stopper ofte aldri rett under slike runde tall. Klask til og vis at du mener alvor.

* Ha is i magen

megler
I budrunden kan det fort gå en kule varmt og derfor er det viktig at du har is i magen. Si til megleren at du har intensjoner om å by, men at du ønsker å vente og se an utvikling. Som sagt: det er mye psykologi i denne ‘krigen’ og hvis to interessenter har en budkrig og den ene gir seg, kan tidspunktet for å entre budrunden være glimrende. Ved å legge inne et bud da kan du kanskje eliminere den gjenstående interessenten fra kampen. Hvis det ikke er noen som byr på boligen du er ute etter kan du også med fordel vente litt, for du vil da kunne unngå å dra med deg andre interessenter i budrunden.

* Bruk korte frister bevisst

Tidsfrister for bud kan være et effektivt virkemiddel for å utøve press, og å gi korte tidfrister kan være smart. 24-timer etter at budfristen har utgått vil du gjøre klokt i å redusere budfristene dine. En slik taktikk kan med hell benyttes i store byre, mens man på mindre steder som småbyer, tettsteder og bygder må belage seg på at budrundene vil gå over flere dager.
Dette gjelder i storbyene. I mindre byer og tettsteder skjer budrundene langsommere, gjerne over flere dager.

* Ha litt i bakhånd å gå på

Når budrunden går mot slutten vil budene som regel høynes med summer som er langt mindre enn i starten. Beløp som 5.000 og 10.000 er ikke uvanlig, og hvis du da f.eks. kan klaske til med 25.000 kroner eller 30.000 kroner kan du faktisk klare å skremme vekk noen av de andre interessentene – eller i beste fall alle!

* Husk å vær tilgjengelig

Du er nødt til å være 100% tilgjengelig for megleren mens budrunden pågår, slik at du hele tiden har kontroll over hva som skjer. Som nevnt må du også ha finansieringen og finansieringsbevis klart slik at du unngår at selgeren velger bud nummer to på listen. Ingen selgere liker forbehold som for eksempel når det kommer til finansiering eller ved at du sier at du først er nødt til å selge din nåværende bolig først. Å ha en fleksibel overtakelsesdato kan også være greit, og noe som ofte foretrekkes av selgeren.

* Ikke gå ut med hvor store ressurser du har tilgjengelig

Ikke under noen omstendigheter skal du overfor megler informere hvor mye penger du har tilgjengelig! På budskjemaet finnes det et felt som heter ‘finansiering’, og der fyller du inn den summen du har tenkt å by og ikke en krone mer. Å vise megleren finansieringsbeviset er en klassisk tabbe ettersom denne da kjenner til det sterkeste kortet ditt. Megleren kan dermed forsøke å presse deg til å legge inn høyere bud enn det som er nødvendig for å få tilslag på boligen.

* Nye muligheter kommer

Som vi sa tidligere: ha is i magen og vær rolig – selv om boligen du ønsker ser ut til å glippe. Det legges ut boliger i rasende tempo og det vil derfor hele tiden komme nye sjanser til å skaffe seg drømmeboligen. Noen budrunder vil du tape, og det er helt greit, for det som skjer på budrunden vil i stor grad være styrt av tilfeldigheter. Enkelte ganger vil du oppleve at du får en motstander som har en helt annen finansiell styrke enn det du har, og da vil det naturligvis bli vanskelig. Det vil være store svingninger i markedet, og du må derfor bare være tålmodig og være innstilt på å gå på mange visninger – nye muligheter vil komme!