Tekstannonse for Stkfinans.no


Den økonomiske situasjonen Norge befinner seg i er høyinteressant og det er mange som lurer på hva som vil skje videre. Sjeføkonom i Danske Bank mener bestemt at det ikke vil komme flere kutt i styringsrenten fra Norges Bank.

Sjeføkonom, Frank Jullum, i Danske Bank kommer med flere grunner til at han tror at det ikke vil bli flere kutt i renten fra Norges Banks side, og trekker frem vekst i kreditt, et frisk boligmarked og det private forbruket. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Han sier at rentekuttet fra sentralbanken ser ut til å virke som planlagt og at både det private forbruket og boligprisene er på vei oppover. Dette kommer frem i en rapport fra banken. I juni ble som kjent renten kuttet, men Norges Bank signaliserte samtidig at det var stor sannsynlighet for at det ville komme flere kutt.

Jullum har følgende kommentar å komme med i rapporten:

– Regionalt nettverk bekreftet at veksten i år trolig vil bli lavere enn tidligere antatt. Sentralbanken senket også prognosen på fastlands-BNP neste år, til tross for en oppjustering av estimerte oljeinvesteringer. Endringen i vekstprognosen for neste år var nesten utelukkende begrunnet av en senket prognose for privat forbruk, til tross for uendrede prognoser på reallønnsveksten og arbeidsledigheten.

Han sier med andre ord at vi sannsynligvis har nådd en rentebunn. Selv om man forventer en forverring i utsiktene til vekst så vil de trolig ikke bli så store som det Sentralbanken i utgangspunktet hadde fryktet. Jullum er også skeptisk til om vi vil få en nedkjøling av boligprisene, og hvis de ikke gjør det vil både veksten i boligpriser og veksten i kreditt bli større enn hva Norges Bank legger til grunn for sine antakelser.

Det råder med andre ord stor usikkerhet i markedet og hva fremtiden vil bringe er vi nesten bare nødt til å vente å se for å finne ut av. Spennende blir det i alle fall!