Det er egentlig ganske enkelt å skaffe seg noen tusenlapper ekstra i måneden hvis man virkelig vil, og spesielt for de som har rom til overs i boligen sin kan dette være en smal sak.

Det er bestandig etterspørsel etter plasser å bo, og for mange ungdommer som går på skole er det økonomisk utfordrende å finne seg en bra bopel til en overkommelig pris. Ikke alle har muligheten til å leie en leilighet eller en hybel, og det er heller ikke alle som har foreldre som kan hjelpe dem økonomisk med dette.

Hvis du har et rom i boligen din som du ikke bruker lenger, for eksempel som dine barn har brukt da de var mindre, så kan du gjøre en god gjerning med å leie ut dette rommet til en fast kostnad hver måned, og er du riktig så heldig får du en ny person i huset som vil skape liv og røre!

Dette er vanlig å gjøre i land som USA, og der fungerer leieboerne nærmest som familiemedlemmer. Dette er en uvanlig praksis i Norge, men kanskje er det noe vi vil se mer av i fremtiden. Nå skal imidlertid én ting sies: nordmenn er ekstremt opptatte av å verne om privatlivet sitt og om noen vil gjøre ting på denne måten er vel heller tvilsomt – og hvis man vil leie ut skal det helst være frittstående hybler hvor man slipper å ha kontakt med leieboeren utover det normale.

Husk imidlertid på at du skaffe deg en skattefri inntekt av å drive med utleie, men du må huske på at arealet du leier ut da må være mindre enn det arealet du selv bor i. Hvis du for eksempel leier ut en hel bolig er du nødt til å skatte av de inntektene dette gir deg, så det kan være smart å tenke seg litt om og se på hva man tjener best på.