Norge har tidenes laveste rentenivå på styringsrenten og den ligger nå på kun 0,5 prosentpoeng – det betyr kort og godt at det er lite lønnsomt for landets banker å sette inn pengereservene sine hos Norges Bank.

Men, i våre naboland Sverige og Danmark er rentene enda lavere, og faktisk er det slik at rentene der er negative!

I dag kom nyheten om Danmark og deres negative styringsrenter, og faktisk er det slik at landet nå har satt verdensrekord. Faktisk har landet operert med negativ styringsrenter i nesten fire år og det er det ingen andre økonomier i verden som noen gang har gjort tidligere.

Den negative innskuddsrenten som blir satt i 2012 hadde som mål å skulle svekke den danske kroner, og sørger for å få den tilbake til det valutamålet som sentralbanken hadde satt. Man ønsket også å gjøre det langt mindre attraktiv å plassere kapital i danske kroner for utenlandske investorer. Men; etter fire år hvor rentene har vært negative er det langt i fra alle som er fornøyde med den nåværende situasjonen – de negative rentene har nemlig ikke vært kun positive for landets økonomo.

Da den danske sentralbanken innførte negativ innskuddsrente i 2012, var målet å svekke den danske kronen og få den tilbake til sentralbankens valutamål. I tillegg ønsket danskene å gjøre det mindre attraktivt for utenlandske investorer å plassere kapital i danske kroner. Normalt sett vil man ta opp færre lån og spare er når nivået på rentene er høyt, mens det motsatte gjerne er tilfellet med lave renter. Det som er litt spesielt er at danskene har gjort det motsatte; altså viser det seg at de sparer mer penger nå enn når rentenivået var på plussiden, og i tillegg er det slik at de private investeringene er lave samt at den danske økonomien opplever en forholdsvis lav vekst.

Når det er sagt: i fjor hadde Danske Bank sitt mest lønnsomme år i historien og dette skyldes at det har vært lettere for danskene å betale ned på huslånene sine takket være de lave rentene.