Hvis man har kontroll og kunnskap om hva man skal gjøre kan det være smart å gjøre jobben selv hvis du skal selge boligen eller fritidsboligen. Å benytte seg av eiendomsmegler kan i mange tilfeller bli svært dyrt, og det finne mange som har spart betydelige beløp på å ta kontroll over hele prosessen selv.

Nylig presenterte E24.no et eksempel hvor hytteeier Bjørn Bunæs skulle selge luksushytten sin, og eieren endte opp med å sende perlen i Oslofjorden for hele 23 millioner kroner, noe som betyr at han sparte store pengebeløp.

Hytten som ligger på Skjæløy i Fredrikstad ble altså solgt av eieren selv, og årsaken til at han valgte å gjøre det slik var enkelt og greit at han så på det som en morsom utfordring, samt at han bestemt mente at han kunne gjøre en bedre jobb enn alle andre. Å bruke meglerhus til slike oppdrag, og spesielt når man befinner seg i det øvre prissjiktet er meget kostbart, og den tidligere hytteeieren forklarer at han faktisk sparte 450.000 kroner på å gjerne megleren fra det totale regnestykket.

Som regel tar det tid å få solgt prosjekter som dette, men hytteeieren klarte faktisk å få hytten solgt over en femukersperiode, noe som må betegnes som svært kjapt. At han man gjøre en bedre jobb selv er egentlig naturlig ettersom man selv har den største kunnskapen om prospektet, han gjorde noen smarte grep for å lykkes med idéen sin. Blant annet leide han inn en fotograf for å ta gode bilder, noe som kostet 5.000 kroner, og i tillegg til dette fikk han laget en hjemmeside for eiendommen – noe som kom på en ubetydelig sum i følge den tidligere hytteeieren.

Oppmerksomheten ble i alle fall tilstrekkelig og når han kunne alt om eiendommen og produktet forøvrig, var det naturlig for ham å gå frem på denne måten – spesielt siden eiendommen er såpass særegen.

Hytten skal overdras den 1. desember, og da vil det komme inn 23 millioner kroner på kontoen til eieren, og han sier at han ikke forventer noen problemer med dette selv om transaksjonen er av en betydelig størrelse. Han mener at så lenge det er snakk om solide og skikkelige mennesker som skal kjøpe hytten så forventer han ingen problemer med dette. Han mener også at det er fullt mulig å kjøpe akkurat denne delen av salget av et advokatfirma som har spesialkompetanse på oppgjør som dette. Eiendommen ble forøvrig kjøpt av Bunæs for 16,6 millioner kroner for litt over tre år siden, og eieren har påkosten den – men resultatet må uansett sies å ha blitt svært bra.