Å kjøpe en bolig er et av de største stegene man tar i sitt liv, og derfor er det viktig at man ikke tar noen snarveier.

Derfor er det viktig at man har kunnskap og vet hva man skal se etter og hva som er lurt å gjøre i forbindelse med huskjøpet.

Vær observant på visningen

Når du er på visning har du som kjøper ikke bare rettigheter, men også plikter. Du skal undersøke huset grundig i forkant av eventuelle bud, og hvis du oppdager forhold da eller forhold som burde vært oppdaget på visningen har du ikke muligheten til senere å påberobe dette som en mangel. Husk at det er selgeren som kjenner salgsobjektet aller best, og denne har en plikt om å opplyse om det han vet om og som kan ha betydning.

Sjekk også denne artikkelen for å se våre tips for budrunden.

gjennomgang før kjøp

Les taksten og prospektet

Taksten er ikke nødvendigvis så enormt informativ men allikevel forteller den om både byggeår og byggeskikk. Det som kan være greit å bite seg merke i er størrelsen på fradraget som gjøres i eiendommens verdi med bakgrunn i utidmessighet, alder etc. Husk på at feil eller mangler som er nærliggende som en følge av bygningstype, alder, tilstand og liknende som regel ikke vil kunne godtas ved en klage.

Ha lånet på plass

Det er viktig at du har finansieringen på plass når du kommer på visningen og at du lar dette skinne gjennom. Ha et finansieringsbevis klart, men aldri oppgi til megler hva du har å gå på. Mange i dag bruker forbrukslån til å delfinansiere et boligkjøp, og det kan du lese mer om hvis du følger lenken.

Få det skriftlig

Hvis du på visningen får opplysninger som vil ha innvirkning på om du vil legge inn bud eller ikke så er det greit å få disse opplysningene skriftlig. Hvis du skulle komme til å spørre om det mye trafikkstøy å høre, og selger sier at det ikke er det, så kan dette være en opplysning det kan være verdt å få på papiret. Hvis det allikevel skulle vise seg at trafikkstøyen er betydelig så har du disse opplysningene på et papir. Vær imidlertid varsom med hva du krever og ikke krever på visning – du kan risikere at selgeren rett og slett velger en annen kjøper.

Faresignaler

Er du på visning og kommer over noe som virker veldig galt har du en plikt å foreta en nærmere undersøkelse. Har du for eksempel fått opplyst at det er målt fuktighet i en vegg så plikter du å avdekke dette forholdet, og har heller ingen mulighet til å anføre det som en mangel, selv om badet måtte ordnes.

Finnes det offentlige planer?

Selv om megleren er pliktig å opplyse de offentlige planene som er forbundet med salgsobjektet, kan det lønne seg for deg å legge turen innom kommunen og se om det foreligger noen fremtidige prosjekter som ikke er vedtatte.

Etter overtakelse: foreta en undersøkelse

Når du har overtatt eiendommen er det på tide å ta en grundig gjennomgang, for på denne måten å sørge for at synlige og lettoppdagelige mangler kan registreres. Selv om ikke alt er i topp topp stand kan man ikke nødvendigvis se på det som en mangel, og her må boligens tilstand som alder og bygningstype tas hensyn til.

Reklamasjon

Hvis du har avdekken en mangel etter overtakelse skal selger varsles innen rimelig tid. Hvis reklamasjonen kommer for sent vil du tate retten til å gjøre mangelen gjeldene. Et godt råd er uansett at du skal opplyse selgeren om mangelen så raskt som mulig, selv om ikke alle opplysningene om mangelen foreligger. Feiler skal du ikke reparere selv før selger er kontaktet i og med at selger har krav på å rette denne.

Forelding

Du har muligheten til å reklamere i fem år etter at du har overtatt eiendommen, og vær forøvrig oppmerksom på at regler for foreldelse gjelder. Dette betyr at om du oppdager en mangel senere enn to år etter at du overtok boligen, så vil klagefristen for denne foreldes etter ett år. Denne foreldelsesfristen vil avbrytes hvis selgeren erkjenner et ansvar eller ved at du som kjøper foretar rettslige skritt.