Norske idrettsstjerner som tjener gode penger prøver å investere pengene sine smart, noe som naturligvis er fornuftig, og det kan se ut som at det å sette pengene i eiendom er en gjenganger. Nå har også golfesset Suzann Pettersen gjort dette valget.

Suzann Pettersen har gjort en betydelig investering med sine penger og har lagt hele 32 millioner kroner for en liten bygård i Oslo vest. Dermed føyer hun seg elegant inn i rekken av idrettsstjerner som har gjort investeringer som dette, og nylig gikk Thor Hushovd og Aksel Lund Svindal sammen om å investere i et kontorbygg til en verdi på rundt 40 millioner kroner. Det gjenstår dermed å se om dette er investeringer som vil lønne seg, men generelt sett kan man si at det å ha eiendom er smart – rent økonomisk sett.

Oslo Vest

Bygården det er snakk om ligger som sagt på Oslo Vest i Eilert Sundts gate ved Uranienborgparken. Kjøpet ble gjennomfør i vår og toppgolferen la altså hele 32 millioner kroner på bordet. Gården leies ut til flere næringsdrivende, og kjøpet betyr altså at investeringene av de mange titalls millioner kronene hun har tjent så langt i karrierer virkelig har tatt til. Pettersen har opprettet et nytt selskap med navn SP Holding, og det er gjennom dette at kjøpet har blitt gjennomført. Kjøpet er finansiering delvis gjennom egenkapital og delvis gjennom et lån fra SEB på 22 millioner kroner. SEB har forøvrig et sponsorforhold til idrettsstjernen og lånet kan vel muligens ses på som en sementering av samarbeidet.

Det er Pettersens far, Axel Pettersen, som er daglig leder i selskapet SP Holding, og han mener dette er en fornuftig investering. Han forklarer at pengene må plasseres et eller annet sted og at eiendom er nokså trygt – i hvert fall i Norge.

Advokat Arne Steen, som har både har vært og som er rådgiver for en rekke idrettstjerner i Norge sier på at det på generelt grunnlag er fornuftig å satse på eiendom når man skal investere penger.