Det er ingen tvil om at det ligger mye penger i eiendomsutvikling, og i hvert fall hvis man treffer i markedet og bygger komplekser som mange potensielle kjøpere har interesse av. Å utvikle slike prosjekter krever mye arbeid og et team som er godt sammensatt og som fungerer godt sammen.

Prosjekter som dette realiserer til stadighet i Norge og det foregår over hele landet. Det er nødvendig ettersom det i utgangspunktet er for lite boliger i Norge i dag, og dette er med på å drive prisene oppover. De lave rentene gjør også at folk legger litt ekstra i potten når de ønsker å sikre seg drømmeboligen, og det er derfor et godt marked i dag for å drive med eiendomsutvikling.

Men litt tilbake til dette med teamet som er med i et slikt prosjekt. Det er ingen liten gruppe mennesker som er i sving når noe som dette skal realiseres, og det er det viktig at man er klar over.

Man må ha folk som kan vurdere potensielle eiendommer for en eventuell utbygging og så må man ha advokater eller lignende som står for gjennomføring av eiendomskjøpene. I tillegg må man kanskje undersøke grunnen for å se om det lar seg gjøre å føre noe opp der. En arkitekt er også nødvendig ettersom denne skal utforme prosjektet rent designmessig, og dette er ingen liten jobb – og her vil kostnadene bli store.

Så har man arbeiderne som skal realisere byggverket, altså snekkerlagene som står for selve oppføringen. Til slutt i rekken kommer eiendomsmeglerne som skal sørge for den viktige sistefasen av arbeidet, og da snakker vi selvfølgelig om å få boligene ut på markedet slik at salgene kan bli gjennomført.

Hvis et prosjekt som dette fungerer strømlinjeformet og planleggingen har vært god, samt at alle drar i samme retning, er det ingen tvil om at dette kan bli lukrative saker.

Det er en spennende bransje å bevege seg inn i, men husk at du er nødt til å vite hva det er du gjør!