Når du skal pusse opp boligen din og gjøre betydelige oppgraderinger er det viktig at hele prosjektet er planlagt godt og at du har funnet en entreprenør som vet hva dette dreier seg om, og som har et godt rykte.

I startfasen må du derfor definere nøye hva det er du vil ha gjort og be entreprenøren om å komme med et tilbud på bordet hvor alt arbeid er medregnet. Årsaken til at man skal ha et pristilbud er rett og slett for å sikre seg selv, for å unngå at man får noen overraskelser i forbindelse med regningen som vil komme i etterkant. Når du har mottatt et slikt tilbud kan ikke snekkerne gjøre noen endringer eller andre ting uten å ha varslet deg først. Dette er en stor trygghet for deg som kunde og slik skal det naturligvis være!

Når planene er lagt, prisen foreligger og alle materialvalg er gjort skal naturligvis denne planen følges til punkt og prikke. Begynner du å endre på ting underveis kan du være brennsikker på at prosjektet vil bli fordyret, og dette er noe du vil unngå på det aller sterkeste. Husk at det er veldig dyrt å leie inn håndverkere og her er det faktisk slik at bare én dag ekstra for en fagmann vil koste deg 5.000 kroner! I tillegg kommer prisen på eventuelle endringer i materialvalg som du måtte gjøre, så her er det rett og slett bare å holde seg på den smale sti.

I denne artikkelen får du noen tips om hva som kan være lurt når skal pusse opp hjemme, og den kan derfor være verdt å lese. Der kan man finne noen gode råd om dette som går på å håndtere arbeidere, passe tidsfristene samt viktigheten av å følge budsjettet.

Det er krevende prosesser som er i gang, og det er om å gjøre å holde tungen rett i munnen helt til man er i mål.