Det er ikke bare eget hu vi drømmer om å eie her til lands. Stadig flere har lyst til å eie sin egen feriebolig i tillegg og det er ange som realiserer denne drømmen – koste hva den koste vil. At vi har høye lån er en kjent sak og når vi nå i stadig større grad begynner å investere i egne feriehus i tillegg er det nærliggende å tro at gjeldsnivået vil fortsette å øke i årene som kommer.

Å søke lån å kjøpe seg feriebolig er derfor noe som står høyt i kurs hos mange, og aller helst skal disse boligene ligge i utlandet. Tunge og mørke vintre sørger for at ønsket om å forlate landet for et halvt års tid er høyst levende og det er altså mange som realiserer denne drømmen. For pensjonistene som allerede har nedbetalte boliglån er det nokså vanlig å tilbringe vintermånedene på varme steder mens man tar vårhalvvåret hjemme. Her går det stort sett i leie av bolig, og med nedbetalt lån er jo dette fullt mulig.

Men hvis man absolutt skal eie en leilighet eller en bolig stiller saken seg noe annerledes. Det er de færreste pensjonister som har råd til dette, og for yngre mennesker er det også vanskelig ettersom man allerede har boliglån. Mange sparer derfor målrettet til dette gjennom nitidig fondssparing hvor det settes av faste beløp hver eneste måned i mange år. Fortere enn man aner det vil man få god avkastning, spesielt over tid, og markedet vil jobbe for pengene dine – uten tvil.

Dette er en fornuftig måte å gjøre det på og målet må naturligvis være å ha så lite lån som mulig. Alternativt kan man aksellerere innbetalingene på huslånet slik at man kvitter seg med dette så fort som mulig. Da har man muligheten til å få et lån for å kjøpe seg bolig i utlandet og man har dermed også meget god sikkerhet å tilby banken – noe som vil betyr veldig gunstige renter.

Før du hopper i det anbefaler vi derfor at du tenker deg nøye om hvilken fremgangsmåte du benytter deg av når det kommer til kjøp av feriebolig i utlandet.